Adatvédelmi Tájékoztató

Dajka Zsanett Mónika E.V. – website: vitorlas-tanfolyam.hu, hajos-tanfolyam.hu

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Infotv. elvárásainak, amelyekről bővebben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Infotv.”, 2011. évi CXII.) és a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”)-ben tájékozódhat. Számunkra fontos az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, védelme. Adatvédelmi Tájékoztatónk aktuális változata elérhető weboldalunk láblécéből, valamint nyomtatott változatban az alábbi címen.

Kik vagyunk mi?

Dajka Zsanett Mónika Egyéni Vállalkozó (cím: 2360 Gyál, Somogyi Béla u. 78., adószám: 59515922-1-33) vagyok.

Ön a következő módon léphet velem kapcsolatba:

postai úton a fenti címen, emailben a(z) (dajkahajosiskola@gmail.com) címen, telefonon pedig a ((+36) 70/254 2601) számon.

A vonatkozó szabályozások szerint nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kinevezem. Személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban a fenti elérhetőségek bármelyikén kapcsolatba léphet velem.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

 1. A weboldal használata során
 2. A weboldalról indított visszahívást kérek funkció kapcsán
 3. Tanfolyamra való jelentkezésnél
 4. A weboldalról indított egyszeri információkérés során

További információk

Hogyan védjük az Ön adatait?

Kiknek továbbítjuk az Ön adatait?

Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek?

Hová tud panaszával fordulni?

Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései

 1. A webodal használata során kezelt adatok

Amikor Ön weboldalunkat böngészi, szolgáltatásainkat tekinti meg, mindeközben többféle sütit (cookie) alkalmazunk. A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

A sütik egy része azért szükséges, hogy a website-unk működőképes legyen, ezek létrehozása és az Ön számítógépén való elhelyezése előtt nem kérünk beleegyezést. Ezek a következők:

SÜTI NEVECÉLJATOVÁBBI INFORMÁCIÓ
PHPSESSIDweboldal működéselejárata: a munkafolyamat vége

Az általunk használt sütiken túl igénybe vesszük külső vállalatok (harmadik személyek) szolgáltatásait is, amelyek szintén sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, ezekhez az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. Ezek a következők:

SÜTI NEVECÉLJATOVÁBBI INFORMÁCIÓ
GPSmarketing adatgyűjtéslejárata: 1 nap
IDEmarketing adatgyűjtéslejárata: 1 év
PREFmarketing adatgyűjtéslejárata: 8 hónap
test_cookiemarketing adatgyűjtéslejárata: 1 nap
VISITOR_INFO1_LIVEmarketing adatgyűjtéslejárata: 179 nap
YSCmarketing adatgyűjtéslejárata: a munkafolyamat vége
yt-remote-cast-installedmarketing adatgyűjtéslejárata: a munkafolyamat vége
yt-remote-connected-devicesmarketing adatgyűjtéslejárata: megmaradó
yt-remote-device-idmarketing adatgyűjtéslejárata: megmaradó
yt-remote-fast-check-periodmarketing adatgyűjtéslejárata: a munkafolyamat vége
yt-remote-session-appmarketing adatgyűjtéslejárata: a munkafolyamat vége
yt-remote-session-namemarketing adatgyűjtéslejárata: a munkafolyamat vége
_mcncstatisztikai adatgyűjtéslejárata: 1 nap

Amennyiben további információra kíváncsi arról, hogyan használjuk a sütiket, kérem, érdeklődjön a fenti elérhetőségek valamelyikén.

 1. A weboldalról indított egyszeri visszahívást kérek funkció kapcsán kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal kért visszahívás során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

névaz Ön azonosítása
telefonszámaz Önnel való kapcsolattartás, visszahívás

Ezeket az adatokat az Ön visszahívására használjuk, szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait telefonbeszélgetésünk megtörténte után töröljük rendszerünkből.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 1. Űrlap kitöltésekor tanfolyamra való jelentkezésnél

Az Ön tanfolyamra való jelentkezésénél, az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva, a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

névaz Ön azonosítása
telefonszámaz Önnel való kapcsolattartás
e-mail címaz Önnel való kapcsolattartás

Ezeket az adatokat az Ön tájékoztatása és tanfolyamra való jelentkezése céljából használjuk szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait, az Ön önkéntes hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési folyamatban nem használjuk fel.

 1. A weboldalról indított egyszeri információkérés kapcsán kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal indított információkérés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

névaz Ön azonosítása
e-mail címaz Önnel való kapcsolattartás
tárgya válaszadáshoz szükséges
üzeneta válaszadáshoz szükséges

Ezeket az adatokat az Ön kérésének, kérdésének megválaszolására használjuk, szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait a válaszadásunk után töröljük rendszerünkből.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

Kik kezelik az adataimat?

Az Ön adatait munkatársaink kezelik, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

Hogyan kezeljük a böngészőben beállítható Do Not Track (nyomkövetés tiltása) jelzésket?

Weboldalunk fejlesztése és működtetése során figyelembe vesszük az Ön rendszerétől érkező Do Not Track beállításokat.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Weboldalunkon rendszeresen használunk sérülékenység vizsgáló rendszert.

Weboldalunkon rendszeren használunk kártevő kereső rendszert.

Az Ön személyes adatait tűzfallal védett hálózaton tároljuk, amelyet hozzáférés szabályozó rendszerrel egészítettünk ki, így csak azok férhetnek hozzá munkatársaink közül, akinek erre munkaköréből adódóan lehetőséget adtunk. A weboldalhoz való általános hozzáférést és adatbekérést SSL kulccsal és technológiával védett kapcsolaton keresztül lehet megtenni.

 

Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, – így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk.

 

Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

A gyerekek adatait csak szülői hozzájárulással kezeljük.

 

Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők:

 • tájékoztatás joga
 • helyesbítés joga
 • törléshez való jog
 • az “elfeledtetéshez való” jog
 • az adatok zárolásához/korlátozásához való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • bírósághoz forduláshoz való jog
 • hatósághoz fordulás joga

Az Ön egyes jogainak részletes meghatározásai, korlátai belső Adatvédelmi Szabályzatunkban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását – ha azt jogi szabályozás nem zárja ki – a dajkahajosiskola@gmail.com email címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg. A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75.

Tel: +36 (1) 457-7100

Fax: +36 (1) 356-5520

e-mail: info@nmhh.hu

Ön, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, mi, mint adatkezelők vagyunk kötelesek bizonyítani.

Amennyiben, mi, mint adatkezelők az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy megszegjük az adatbiztonság követelményeit és így az Ön személyiségi jogait megsértjük, Ön sérelemdíjat követelhet tőlünk.

 

 

Egyéb információk

Kijelentjük, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

 

Kelt: 2022. szeptember 19.

Dajka Zsanett Mónika

Cégvezető

 

 1. melléklet — Az egyéni vállalkozásom által igénybevett adatfeldolgozók listája, elérhetőségeik és az általuk végzett adatkezelés rövid leírása

Hivatalosan eljáró hatóságok, szervezetek – vizsgajelentkezés, vizsga okirat, nyilvántartás

Technológiai és Ipari  Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály

1138 Budapest, Váci út 188.

Postacím: 1441 Budapest, Pf.: 88.

Telefon: +36-1-474-1797

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV)

1033 Budapest, Polgár utca 8-10.

Telefon: +36-1-510-0101 / +36-1-814-1800

E-mail: info@kavk.hu