Hivatásos és szolgálati célú kishajó-vezetői tanfolyamok

Magyar kisgéphajó- és vitorlás kishajó-vezetői jogosítvány, belvizekre (folyók, tavak, csatornák) kishajó kereseti célú, vagy szolgálati célú vezetéséhez, 20 m hajóhosszig, motor teljesítmény és vitorlafelület korlátozás nélkül, 12 fő utaslétszámig.


Képesítések:
Szolgálati célú kisgéphajó-vezetői képesítés:
kisgéphajó vezetésére jogosító, hajós munkakör betöltéséhez szükséges hajóvezetői jogosítvány.

Szolgálati kisgéphajó az a hajó, amely vízirendészeti, határőrizeti, vám- és pénzügyőri, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, tűzoltási, vízi- és műszaki mentési, honvédelmi szolgálati céllal közlekedik.

Hivatásos kishajó-vezetői képesítés: kisgéphajó és/vagy vitorlás kishajó vezetésére jogosító, gazdasági (kereseti) célú hajózási tevékenység (személyszállítás, oktatás stb.) végzéséhez szükséges hajóvezetői jogosítvány.

Előképzettség szükséges:

 • hajós szolgálati könyv
 • kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 6 havi hajózási gyakorlat, vagy
 • fedélzeti szolgálatban eltöltött 14 havi – átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón szerzett 10 havi – hajózási gyakorlat.

A hajósiskola tanmenete, a szakszerű oktatás és azt követő lelkiismeretes tesztgyakorlás minden tanuló számára biztosítja a sikeres elméleti vizsgát. Gyakorlati vizsgáink eredményessége 90% fölötti.

Tanfolyam

A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll.

 • Elméleti vizsgára távoktatásban lehet felkészülni, amely azonnal elkezdhető.

 • Gyakorlati oktatások időpontját egyeztetjük tanulóinkkal. Oktató hajóink manőver képessége kiváló, a vizsgafeladatok könnyen elsajátíthatóak.

 • A kisgéphajó-vezetői gyakorlati oktatás helyszínei: Budapest, Kalóztanya kikötő – Gyöngyös állóhajó (a Gubacsi hídnál), Verőce, Yachtkikötő. A vizsga helyszíne: Verőce, Yachtkikötő.

 • A vitorlás gyakorlati oktatás és a vizsga helyszíne: Velencei-tó, Agárd (Velencei-Tavi Vízi Sportiskola – VVSI).

Elméleti tárgyak:

Hajózási Szabályzat IV.

 • Hajózási alapfogalmak

 • Hajózási zóna, utaslétszám, ügyeleti- és őrszolgálat

 • Hajók, kompok nappali és éjszakai jelzései

 • Viziút-hajóút jelzései folyókon tavakon tengereken

 • Parti táblák hidak, zsilipek, vízlépcső hajózási jelzései

 • Hajók kitérése egymással szemben (motoros, vitorlás, evezős) – elsőbbségi szabályok

 • Vészjelzések – hangjelzések

 • Korlátozott látási viszonyok (köd, eső, havazás) esetén történő hajózás szabályai.

 • Radar és hajózási rádió használatának szabályai

 • Horgonyzás, kikötés szabályai

Hajóvezetéstan IV.

 • Kihajózás előtti teendők, hajóokmányok, kötelező felszerelések

 • Hajózási térkép vízállás előrejelzés és vízmércék jelzései alapján történő útiterv összeállítás

 • Kormányzás elmélete, kisgéphajó vezetése folyóvízen, tavakon, csatornákon

 • Vízbe esett személy felkutatása, vízbőlmentés

 • Hajózás vízlépcsők (duzzasztóművek), hidak környezetében

 • Hajók vontatása, kötélfajták

 • Kikötés, horgonyzás, zsilipelés

Hajózási földrajz, vízrajz és meteorológia

 • Víziút, hajóút, hegymenet, völgymenet

 • Folyók áramlási viszonyai, mederjellemzők

 • Szél keletkezése, vihar, viharjelzés

 • Időjárási frontok, jégképződés

Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan

 • Hajók fő méretei

 • Hajók szerkezete, építése

 • Úszóképesség, stabilitás

 • Motorok típusai, működésük

 • Motorok üzemeltetése, üzemzavarok elhárítása

Jog és a hajózási képesítésről szóló rendelet ismerete

 • Jogalkotás, hajózási tevékenység

 • Hajózási hatóság, vízirendészet

 • Hajók hajózásra alkalmassága, üzemképessége

 • Hajózási képesítések

 • Hajóvezető kötelezettségei, utasok kezelése

 • Hajón ellátott szolgálat

 • Hajós szolgálati könyv, orvosi alkalmasság

 • Hajónapló, motornapló, személyzeti jegyzék

Elsősegély-nyújtási, környezet és tűzvédelmi ismeretek

 • Elsősegélynyújtás, alapfogalmak

 • Légzés, újraélesztés

 • Vérzés

 • Fulladás, gerinc- és végtagsérülések ellátása

 • Környezetvédelem

 • Tűzvédelem

Vitorlázás elmélet

 • Vitorlás hajótípusok, stabilitás, kormányzás

 • Vitorlás hajó kötélzete, szerelvények

 • Vitorlás hajó részei, vitorlázat

 • Vitorlázás elmélete, útjogok, előírások

 • Szél, hullámzás, vitorlák állítása

 • Vitorlás manőverek, vízbőlmentés, borulás jolléval

Gyakorlati tárgyak:

Kisgéphajós gyakorlati oktatás

 • A hajó előkészítése indulásra, személyi és tárgyi feltételek, műszaki ellenőrzés (hajótest, kötélzet, kormányszerkezet, motor, üzemanyag tartály, kötelező felszerelések, hajólevél értelmezése)

 • Hajóvezetői alap manőverek: iránytartás, fordulás, hátramenet, Y-forduló

 • Kikötés, horgonyzás, bójára állás

 • Hajós csomók

 • Vízből mentés

Vitorlás kishajó gyakorlati oktatás

 • A hajó előkészítése indulásra, személyi és tárgyi feltételek, műszaki ellenőrzés (hajótest, kötélzet, kormányszerkezet, motor, kötelező felszerelések, hajólevél értelmezése)

 • Vitorlázat fel és leszerelése, árboc, veretek, csigák, álló és mozgó kötélzet.

 • Vitorlás vezetői alap manőverek: iránytartás, élesedés, ejtés, fordulás, beggelés, halzolás, szélbeállás, reffelés – vitorla felület csökkentése

 • Kikötés, horgonyzás, bójára állás

 • Vitorlás csomók

 • Vízből mentés

Vizsga

A tanfolyam befejezése után a hallgatók minden hónap első csütörtöki napján tesztvizsgázhatnak a Vizsgaközpontban (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.). Gyakorlati vizsgákat havonta szervezünk. A kisgéphajós gyakorlati vizsga délelőtt, a vitorlás gyakorlati vizsga délután ugyan azon a napon zajlik.

Vizsgára bocsátás feltételei, szükséges dokumentumok:

 • Betöltött 18. életév
 • Érvényes hajós szolgálati könyv (HSZK)
 • Fedélzeti szolgálat ellátására vonatkozó egészségi alkalmasság igazolása
 • A HSZK-ban igazolt hajózási gyakorlat, melynek megszerzési módjai:

– hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 12 havi – átkelőjáratban közlekedő hajó és vitorlás kishajó vezetéséhez 8 havi – hajózási gyakorlat, vagy
– jóváhagyott kishajó-vezetői képzés igazolt elvégzése és
– fedélzeti szolgálatban eltöltött 14 havi – átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón szerzett 10 havi – hajózási gyakorlat, vagy
– kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 6 havi hajózási gyakorlat, vagy
– szolgálati kisgéphajón szerzett 12 havi hajóvezetői gyakorlat, amelyet a hajózási hatóság igazol,

 • Legalább alapfokú (8 általános) iskolai végzettség megléte
 • Vizsgadíj befizetésének igazolása
 • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki nem áll az adott vízi jármű vezetésétől való eltiltás hatálya alatt

A hajós szolgálati könyvben a szolgálati időkre és utakra, gyakorlatra vonatkozó bejegyzés akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a hajózási hatóság nyilvántartásába bevezették.

Árak

képesítéstanfolyam árvizsgadíj
Szolgálati-célú kisgéphajó-vezető180.000 Ft91.400 Ft
Kisgéphajó-vezető180.000 Ft91.400 Ft
Vitorlás kishajó-vezető220.000 Ft101.300 Ft
Kisgéphajó- és vitorlás kishajó-vezető250.000 Ft133.300 Ft

Megjegyzés:
A vizsgadíj meglévő képesítésekkel csökkenhet.

Jelentkezzen most!